top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Becoming Animal

Mix of media - filmphotography, sound, video from 360 camera, termovision

2023

About

Cez skúmanie komunikácie silno senzitívnych zvierat - koní, a cez dokumentovanie hipoterapie rôznymi technologickými zariadeniami má práca za cieľ odovzdať emóciu, ktorá nastáva pri výmene energií medzi živočíchmi a rozpútať myšlienky o tom, či sa dá pomocou vizuálneho umenia, alebo zvuku narušiť hierarchické postavenie človeka voči mimoľudskym zvieratám.
Ide o inštaláciu, v ktorej analytickým spôsobom kombinujem vizuálne záznamy vytvorené termokamerou, 360 stupňovou kamerou, s fotografiami, a zvukovými záznamami zo stetoskopu a geofónu, všetky inšpirované konskými zmyslami. Dôležitý sa stáva dotyk medzi dvoma živými tvormi, konkrétne medzi človekom a koňom, pri ktorom dochádza k výmene energií, zaznamenaný termokamerou a na ctilivý fotografický papier. Práve zmyslovosť živočíchov a schopnosť neverbálnej komunikácie, vnímania sa navzájom, nám pomáha zaradiť nás medzi ostatné zvieratá v prírode, ako spoločnosti, ktorej sme súčasťou.

bottom of page